Súťaže - dospelí 2019

 

Súťaže 2019

Copus Cup 2019

Vážení športový rybári!

Dňa 1.9.2019. sa konala rybárska súťaž v LRU, „Copus Cup 2019“ o pohár primátora mesta Veľké Kapušany. Za pekného počasia, za účasti piatich trojčlenných družstiev (viď tabuľky zo súťaže) sa preteky začali v dojme, že sa deň pred týmito pretekmi na pretekárskej trati Laborec 1- Lykotex, konali preteky Feeder Cup 2019. a ryby by sa mali zdržiavať na trati vzišli rôzne výsledky a umiestnenia družstiev.
Ďakujeme pretekárom za účasť, zároveň víťazom gratulujeme k umiestneniam, ktoré odzrkadľujú ich pripravenosť a znalosti v LRU. Dúfajme, že v budúcnosti podobné súťaže prilákajú k vode viac športových rybárov s chuťou si zasúťažiť a stráviť príjemné chvíle v kruhu veľkej rodiny rybárov a ochrancov prírody.

Petrov zdar!


Výsledky COPUS CUP za súťažný ročník 2019
Poradie
adie
Družstvo Umiestnenie CIPS
Jar Leto Jeseň Spolu Jar Leto Jeseň Spolu
I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.
1 Prešov A - COLMIC MsO SRZ 7 3 0 0 0 0 10 3830 10085 0 0 0 0 13915
2 Michalovce MsO SRZ 6 8 0 0 0 0 14 4240 1660 0 0 0 0 5900
3 Veľké Kapušany MAROS MIX -
TUBERTINY MO SRZ
9 9 0 0 0 0 18 3345 1500 0 0 0 0 4845
4 V K ARRIVA 9 10 0 0 0 0 19 3870 1125 0 0 0 0 4995
5 Universal 14 15 0 0 0 0 29 505 85 0 0 0 0 590

ATP rebríček pretekárov "COPUS CUP" za súťažný ročník 2019
Poradie Pretekár
Družstvo
Počet
súťaž.
kôl
Umiestnenie CIPS
Jar Leto Jeseň Spolu Jar Leto Jeseň Spolu
I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.
1, OLEJŇÁK Michal Ing. arch. 1 1 0 0 0 0 2 1270 2360 0 0 0 0 3630
2
2, OLEJŇÁK Daniel 1 1 0 0 0 0 2 2120 990 0 0 0 0 3110
2
3, SEMAN Andrej 1 2 0 0 0 0 3 1555 810 0 0 0 0 2365
2
4, PETOCZ Tamás 3 2 0 0 0 0 5 1855 710 0 0 0 0 2565
2
5, KAŠTELY Jozef 2 3 0 0 0 0 5 1890 415 0 0 0 0 2305
2
6, GALGAN Jaroslav 3 2 0 0 0 0 5 525 1315 0 0 0 0 1840
2
7, TIMKO Peter 2 3 0 0 0 0 5 985 170 0 0 0 0 1155
2
8, ROLIK Radoslav 5 1 0 0 0 0 6 440 6735 0 0 0 0 7175
2
9, FLEISCHER Bartolomej 2 4 0 0 0 0 6 1460 270 0 0 0 0 1730
2
10, DZURO Ľubomír 3 3 0 0 0 0 6 795 435 0 0 0 0 1230
2
11, MAGYAR Zoltán 4 4 0 0 0 0 8 1835 15 0 0 0 0 1850
2
12, PETŐCZ Karol 4 4 0 0 0 0 8 555 145 0 0 0 0 700
2
13, RUSNÁK Stefan 4 5 0 0 0 0 9 505 85 0 0 0 0 590
2
14, C C 5 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
2
15, BURDZA Dušan 5 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
2

©2005 Roland Turcan - RoTurSoft, Evidencia ZO SRZ, http://www.rotursoft.sk, e-mail:info@rotursoft.sk


Fotky zo súťaže