Miestne revíry

 

Zoznam revírov miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Veľké Kapušany

1. Laborec - č. 1.
revír č. 4-1120-1-1
 

MO Veľké Kapušany Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia do Latorice po ústie rieky Uh pri obci Drahňov a odstavené rameno Szűgoly. Lov rýb zakázaný od 1. 12. do 29. 2. približne 1000 m nad sútokom Laborca s Latoricou od veľkej zákruty meandra na 300 m úseku – zimovisko rýb!

2.OR Drahňovský les
revír č. 4-1121-1-1,
Drahňovský les

Vodná plocha odstaveného ramena (8 ha) rieky Laborec medzi obcou Vojany a V. Raškovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017.

Zákaz vstupu motorovými vozidlami do priestoru chránenej oblasti Raškovský luh, ktorý je vyznačený tabuľkou o Ochrane prírody stupňa č.4.

3. OR Lykotex
revír č. 4-1122-1-1
 

Vodná plocha odstaveného ramena (5 ha) rieky Laborec pri obci Vojany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017.

4. Odpadový kanál EVO-Vojany
revír č. 4-1550-1-1
Odpadový kanál EVO-Vojany

Čiastkové povodie odpadového kanála oteplenej vody od ústia po MVE. Lov rýb zakázaný od 15. 3. do 31. 5. - neresisko rýb.
Areál EVO-Vojany, a.s. vyznačený tabuľami MO-SRZ. Na tomto revíri sa zakazuje rozkladanie ohňa a stanovanie . Na tomto revíri je oprávnená kontrolovať doklady aj strážna služba EVO -Vojany.
Do areálu EVO Vojany majú povolený vsup len členovia MO SRZ Veľké Kapušany, ostatní, cudzí členovia iných organizácií nemajú dohodu s elektrárňou EVO Vojany, čiže majú zákaz vstupu.

5. OR Libuša
revír č. 4-1790-1-1
Libuša

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Ižkovce o rozlohe 4 ha, revír patriaci MO V. Kapušany. Lov rýb z loďky je zakázaný (miestna voda). OR je mimo hrádzovom priestore.Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017.

6. OR V. Raškovce
revír č. 4-1830-1-1
V. Raškovce

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci V. Raškovce o rozlohe 1,5 ha (miestna voda). OR je v mimo hrádzovom priestore. Revír patriací MO SRZ Veľké Kapušany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017.

7. Latorica - č. 3.
revír č. 4-1200-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od osady Vilhány po 23.km hrádze Latorice (Csonka) a odstavené ramená Karácsonyka, Hojgoš, Szakadék, Tehénszaros, Kisörvény, Várszög a Csonka.

8. OR Berkeš
revír č. 4-1201-1-1
Berkeš

Vodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) rieky Latorica v k.ú. mesta Veľké Kapušany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017.

9. OR Bitric
revír č. 4-1202-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena (4 ha) rieky Latorica v k.ú. obce Kapušianske Kľačany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017.

10. OR Bufet
revír č. 4-1203-1-1
Bufet

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Latorica v k.ú. mesta Veľké Kapušany pri štátnej ceste I.triedy smerom z Veľkých Kapušian do Královského Chlmca. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017 (miestna voda).

11. OR Papokmulató
revír č. 4-1204-1-1
 

Vodná plocha odstaveného ramena (7 ha) rieky Latorica v k.ú. mesta Veľké Kapušany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017.

12. OR Soták
revír č. 4-1205-1-1
Soták

Vodná plocha odstaveného ramena v katastr. územi obce Čičarovce. OR je medzi hrádzovom priestore. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017 (miestna voda).

13. OR Mitro
revír č. 4-1800-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Ptrukša. OR je mimo hrádzovom priestore. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017 (miestna voda).

14. OR Buza
revír č. 4-1750-1-1
 

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Kapušianske Kľačany OR je mimo hrádzovom priestore.

15. OR Kalodna
revír č. 4-1780-1-1
 

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Kapušianske Kľačany OR je mimo hrádzovom priestore.

16. Uh č 1.
revír č. 4-3050-1-1
 

Čiastkové povodie rieky Uh od ústia do Laborca pri obci Drahňov po cestný most pri obci Pavlovce nad Uhom a odstavené rameno Fokgödri pri obci Krišovská Liesková.

17. Uh č 2.
revír č. 4-3060-1-1
 

Čiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR - Ukrajina.

18. OR Bajany
revír č. 4-3061-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena (2,5ha) rieky Uh při obci Bajany. . Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017.

19. OR Vysoká nad Uhom
revír č. 4-3062-1-1
Vysoká nad Uhom

Vodná plocha odstaveného ramena (2 ha) rieky Uh pri obci Vysoká nad Uhom. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017.

20. Materiálová jama Tehelňa
revír č. 4-1460-1-1
Tehelňa

Vodná plocha materiálovej jamy nachádzajúcej sa v katastrálnom území mesta Veľké Kapušany o rozlohe 9 ha. Revír patriaci MO SRZ V. Kapušany (miestna voda). Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017.

21. OR Zugó revír, č. 4-1850-1-1,
Prírodná rezervácia
 

Vodná plocha. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017 (miestna voda).

22. Jazero Ortov - Prírodná rezervácia!
revír č. 4-0860-1-1
Ortov

Prírodný výtvor o rozlohe 11 ha od výtokového kanála pri ramene Hokejka, po cestný most pri osade Ortov, patrí do prírodnej rezervácie s ochranným stupňom č.5, kde je zakázaný lov z loďky a plavidla, zavážanie a zanášanie návnad a nástrah, rozkladanie ohňa, stanovanie a zakazuje sa vjazd motorovými vozidlami – ochranné pásmo 100m. Lov kapra povolený od 1. júna. Lov na prívlač je povolený od 16. júna.( miestna voda).Výmenné a hosťovacie povolenia sa na tento revír nevydávajú.
Tu si môžete pozrieť a prečítať dokumenty ohľadne prístupových ciest a parkovacích plôh okolo Ortova.
Úradné rozhodnutie, Mapa s vyznačenním miest,
Súhlasné stanoviská užívateľov poľnohospodárskej pôdy:
WAK s.r.o., Matex s.r.o.

23. Jazero Labaška,
revír č. 4-0850-1-1
 

Vodná plocha pri meste Veľké Kapušany (miestna voda).

24. OR Oborín
revír č. 4–1801–1–1

Vodná plocha odstaveného ramena v obci Oborín o rozlohe 2,5 ha, miestná voda.
Revír je po pridelený do nášho užívania od 1.1.2015 už lovný!
Lov kapra a ostatných druhov rýb povolený od 1.6.2015 - 2017.