Kontaktné údaje
pre MO SRZ Veľké Kapušany

Adresa

Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany


Internetová adresa

www.mosrzvelkekapusany.eu.sk


Elektronické poštové adresy - vedenie

srz.vkapusany@centrum.sk


Hospodár

hospodar@mosrzvelkekapusany.eu.sk