Vedenie MO SRZ

Mihók Zoltán
Nadaľ Peter
Babiak Vojtech
Popély Zoltán
Fedor Mikulás
Kázsmár Ján
Vernarsky Július
Poremba Jozef
Kontrolná a revízna komisia
Hami Milan
Tóth Ernest
Ihnát Vincent
Disciplinárna komisia