Celoštátne revíry

Na tejto stránke si môžete nájsť informácie o pravidlách lovu na celoštátnych revíroch, s popisom jednotlivých revírov.
Stačí keď si kliknete na názov a načíta sa Vám na novej stránke požadovaný popis.

 

R Y B Á R S K Y P O R I A D OK
pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov v rybárskych revíroch
Slovenského rybárskeho zväzu
platný od 1. januára 2011

 

LOV RÝB V HRANIČNÝCH VODÁCH

 

ZOZNAM CELOŠTÁTNYCH REVÍROV