Súťaže - dospelí 2019

 

Súťaže 2019

FEEDER COPUS

Vážená rybárska spoločnosť pri MO SRZ Veľké Kapušany.

Dňa 31.8.2019., prebehla rybárska súťaž v LRU, “Feeder Cup 2019“ na pretekárskej trati Laborec 1-Lykotex, za krásneho počasia za účasti 22 pretekárov. Na náročnej a ťažkej vode, kde je členité dno koryta rieky, miestami od 2,5 – 9m hĺbky súťažiaci mali čo robiť, aby do svojich sektoroch vnadením a použitím svojich najlepších vedomostí v technike lovu pritiahli ryby. Je vidieť podľa výsledkov v tabuľke, že ryby neboli pri najväčšej chuti ,ale iba piatim pretekárom nepriala pani Šťastena. Dúfajme že všetci súťažiaci si odniesli ponaučenia a skúsenosti do budúcna z tejto súťaže a cítili sa dobre v kruhu rodiny športových rybárov.

Petrov zdar!


ATP rebríček pretekárov "COPUS FEEDER CUP" za súťažný ročník 2019
Pporadie Pretekár
  Družstvo
Počet
súťaž.
kôl
Umiestnenie CIPS
Jar Leto Jeseň Spolu Jar Leto Jeseň Spolu
I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.
1. DZURO Ľubomír
FEEDER
1 0 0 0 0 0 1 1100 0 0 0 0 0 1100
  1
2. KOVALKOVIČ ST Gabriel
FEEDER
2 0 0 0 0 0 2 1085 0 0 0 0 0 1085
  1
3. KOVALKOVIČ ML Gabriel
FEEDER
3 0 0 0 0 0 3 1015 0 0 0 0 0 1015
  1
4. FLEISCHER Bartolomej
FEEDER
4 0 0 0 0 0 4 965 0 0 0 0 0 965
  1
5. KANDRA Róbert
FEEDER
5 0 0 0 0 0 5 875 0 0 0 0 0 875
  1
6. MAGYAR Zoltán
FEEDER
6 0 0 0 0 0 6 585 0 0 0 0 0 585
  1
7. BRAUER Juraj
FEEDER
7 0 0 0 0 0 7 575 0 0 0 0 0 575
  1
8. BRAUER Richard
FEEDER
8 0 0 0 0 0 8 205 0 0 0 0 0 205
  1
9. MOLNÁR Patrik
FEEDER
9 0 0 0 0 0 9 195 0 0 0 0 0 195
  1
10. TÓTH Vladimír 
FEEDER
10 0 0 0 0 0 10 75 0 0 0 0 0 75
  1
11. LUKACS Viktor
FEEDER
11 0 0 0 0 0 11 70 0 0 0 0 0 70
  1
12. KAŠTELY Jozef
FEEDER
12,5 0 0 0 0 0 12,5 35 0 0 0 0 0 35
  1
13. DÓZSICKY Tibor
FEEDER
12,5 0 0 0 0 0 12,5 35 0 0 0 0 0 35
  1
14. GYURE Kristián
FEEDER
14 0 0 0 0 0 14 25 0 0 0 0 0 25
  1
15. PETOCZ Tamás
FEEDER
15 0 0 0 0 0 15 20 0 0 0 0 0 20
  1
16. KOLDUŠ Miroslav 
FEEDER
16 0 0 0 0 0 16 15 0 0 0 0 0 15
  1
17. GEDEON Jozef
FEEDER
17 0 0 0 0 0 17 10 0 0 0 0 0 10
  1
18. BALOGH Gyula
FEEDER
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
  1
19. BENČÍK Ján
FEEDER
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
  1
20. ŠOLTÉS Ján
FEEDER
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
  1
21. HÍRES Máté
FEEDER
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
  1
22. TÓTH Béla
FEEDER
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
  1

©2005 Roland Turcan - RoTurSoft, Evidencia ZO SRZ, http://www.rotursoft.sk, e-mail:info@rotursoft.sk


Fotky zo súťaže