Súťaže - dospelí 2019

 

Súťaže 2019

Otváracie preteky

MO SRZ Veľké Kapušany dňa 19.5.2019. v nedeľu usporiadala otváracie preteky v LRU na pretekárskej trati Laborec, za Lykotexom vo Vojanoch.
Pretekov sa zúčastnili členovia, ktorí dovŕšili 16 r. do 31.12.2018. s platnou ryb. povolenkou.
Registrácia na preteky bola do 7:00 hodín. Lovilo sa 5 hodín v kuse.
Preteky dopadli nasledovne.


Výsledková listina

P.č

Priezvisko Meno

Št. č.

Váha gr.

Um.

24

Petőcz Tomás

13

4100

1

17

Timko Peter

33

3200

2

25

Kukolik Pavol

36

3050

3

3

Bikky Zsolt

32

1950

4

21

Tóth Vladimír

27

1650

5

20

Rácz Péter

35

1300

6

10

Németh Štefan

7

1250

7

7

Nagy Ján

25

1150

8

1

Hornyák Michal

1

950

9

30

Dózsicky Tibor

28

850

10

15

Jáger Ladislav

20

800

11

16

Tóth Tomás

17

800

12

22

Lőrincz Juraj

2

750

13

2

Tóth Ottó

11

700

14

9

Čóka ml. Daniel

9

700

15

8

Čóka st Daniel

34

550

16

23

Nagy Dionýz

22

550

17

19

Stofko Peter

3

350

18

4

Cető Július

30

0

19

5

Lukács Emil

6

0

20

6

Lukács Ladislav

5

0

21

11

Čörgő Ján

31

0

22

12

Simčák Dávid

15

0

23

13

Palinský Tichomír

21

0

24

14

Gedeon József

19

0

25

18

Stofko Ladislav

16

0

26

26

Varga Adrián

14

0

27

27

Varga Juraj

24

0

28

28

Szatnári László

26

0

29

29

Krajnik Barnabás

12

0

30

31

Zagyi Mária

18

0

31

32

Fleischer Bartolomej

23

0

32

33

Vajda Marian

0

0

33

34

Juhász Attila

29

0

34

35

Révész Attila

4

0

35

36

Šarkovič Andrej

8

0

36

 


Lovu zdar.
Mgr. Július Vernársky.


Fotky zo súťaže