Stavba garáže

Vážení členovia MO SRZ Veľké Kapušany
Včera 20.11.2018. sa nám podarilo ukončiť stavbu garáže pre služobné auto pri rybárskom dome. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým členom našej MO SRZ, ktorí sa týchto prác zúčastnili a dotiahli tento projekt do úspešného konca.
Zvlášť patrí poďakovanie primátorovi nášho mesta za spoluprácu pri vybudovaní garáže.
Petrov zdar!