Výročná členská schôdza
MO SRZ Veľké Kapušany konaná dňa 16.2.2019., v hoteli Družba.


Dňa 16.2.2019. t.j. v sobotu MO SRZ vo Veľkých Kapušanoch zvolala svojich členov, z členskej základne ,ktorá sa skladá z 1114 členov, z toho 912 dospelých členov,107 dôchodcov a ZŤP, 26 žien, 83 detí a 31 mládeže na vyhodnocovaciu výročnú členskú schôdzu za r. 2018., v priestoroch hoteli Družba vo Veľkých Kapušanoch so začiatkom o 8:00 hod.
VČS poctilo svojou účasťou 109 členov MO SRZ, 15 pozvaných hostí z bratských organizácií z MsO SRZ Michalovce, MO SRZ Trebišov, MO SRZ Sečovce, MO SRZ Kráľovský Chlmec a MO SRZ Čierna nad Tisou ako aj 8 členov výboru MO a 3 členovia Kontrolnej a revíznej komisie. Schôdzu zahájil tajomník MO, privítal všetkých prítomných VČS. Schôdza prebiehala v dosť horúcej atmosfére a to kvôli zmenám v novom zákone o rybárstve a jeho vykonávajúcej vyhláške, ktoré sú v platnosti od 1.1.2019. Delegát z SRZ Rada v Žiline p. František Tomko (predseda MO SRZ Trebišov) v krátkosti oboznámil VČS, s hlavnými zmenami v novom zákone o rybárstve 216/2019 Z. z., a k vykonávajúcej vyhláške k tomuto zákonu.
Vyhodnotila sa činnosť MO SRZ za rok 2018 a vytýčili sa plány a predsavzatia na rok 2019, ako aj rozpočet pre fungovanie MO SRZ na r. 2019. Pripomienky a návrhy diskutujúcich členov sa zapísali do uznesenia VČS, ktoré po spoločnom jednohlasnom hlasovaní VČS prijala.
Po skončení schôdze všetci účastníci zasadli k sviatočnému obedu, ktorý veľmi chutne pripravili kuchárky hotela Družba pod taktovkou p. Kataríny Bosákovej. Myslíme si že každý člen odchádzal spokojný a s nádejou že naša MO SRZ bude naďalej fungovať v ich prospech a rozvíjať športové rybárstvo na Dolnom Zemplíne.
S pozdravom „Petrov zdar“
Vo Veľkých Kapušanoch 20.2.2019.
Vojtech Babiak, tajomník MO SRZ.