ZARYBNENIE REVÍROV - 2012

2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008
         

Jar 2012

Druh ryby Vodné plochy Množstvo
Amur 2-3 Tehelňa 400 kg
Libuša 320 kg
Kapor K3 OR Mitro 400 kg
MR. Veľké Raškovce MV 400 kg
MR Ortov MV 600 kg
Tehelňa MV 600 kg
Libuša MV 650 kg
OR Zugó 500 kg
Vysoká n/U 200 kg
OR Bufet MV 50 kg
Labaška MV 50 kg
Odpad. kanál EVO Vojany MV 50 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia Kapor a Amúr

       


Leto 2012

Druh ryby Vodné plochy Množstvo
Amur 2-3 Libuša 4-1790-1-1 600 kg
Kapor K3 Jazero Ortov 4-0860-1-1 150 kg
OR Bufet 4-1203-1-1 350 kg
Zubáč 2 ročný 6 cm/kus Jazero Ortov 4-0860-1-1 25000 ks
OR Mitro 4-1800-1-1 5000 ks
Kapor Kr rýchlený
plôdik 5 cm
Laborec č.1  4-1120-1-1 12500 ks
Latorica č.3  4-1200-1-1 12500 ks
Uh č.1   4-3050-1-1 12500 ks
Uh č.2   4-3060-1-1 12500 ks

Pozrite si obrázky zo zarybnenia Amúr

 

Pozrite si obrázky zo zarybnenia Kapor K3

 

Pozrite si obrázky zo zarybnenia Zubáč

 

Pozrite si obrázky zo zarybnenia Kapor rýchlený

 


Jeseň 2012
Zo zdrojov MOSRZ

Druh ryby Vodné plochy Množstvo
Kapor K3 Jazero Ortov 2400kg
Libuša 800 kg
Zugó 600 kg
Bajany 400 kg
Vysoká n/Uhom 400 kg
Mitro 500 kg
Zubáč Jazero Ortov 60 kg

Zväzové ryby

Druh ryby Vodné plochy Množstvo
Kapor K2 Latorica č.3 500kg
Berkeš 150 kg
Bitric 300 kg
Papokmulató 100 kg
Soták 200 kg
Laborec č.1 400 kg
Drahňovský les 250 kg
Lykotex 50 kg
Uh č.1 300 kg
Uh š. 2 300 kg
Vysoká n/Uhom 250 kg
Bajany 200 kg
Zubáč Latorica č.3 50 kg
Laborec č.1 30 kg
Štuka 1 Papokmulató 50 kg
Laborec č.1 50 kg
Drahňovský les 50 kg
Uh č.2 50 kg

Zarybnenie dňa 1.10.2012

Druh ryby Vodné plochy Množstvo
Karas Laborec č. 1 300 kg
Latorica č. 3 300 kg
Mat. jama Tehelňa 300 kg
Uh č. 1 200 kg
OR Bajany 50 kg
OR Berkes 50 kg
OR Bufet 50 kg
OR Soták 50 kg