ZARYBNENIE REVÍROV - 2016

2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008
         

Jar 2016 - 7 - 8. 04.

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K-3
Ortov - od Kapušian 4-0860-1-1 1000 kg
od Veškoviec 1000 kg
OR Vysoká N/Uhom 4-3062-1-1 400 kg
OR Bajany 4-3061-1-1 350 kg
OR Zugó 4-1850-1-1 200 kg
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 800 kg
OR Oborín 4-1801-1-1 200 kg
OR Bufet 4-1203-1-1 200 kg
OR Bitric 4–1202–1-1 150 kg
OR Soták 4-1205-1-1 250 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 450 kg
Kapor K-2
Jazero Ortov 4-0860-1-1 500 kg
OR Vysoká N/Uhom 4-3062-1-1 100 kg
OR Bitric 4-1202-1-1 100 kg
OR Lykotex 4-1122-1-1 100 kg
OR Zugó 4-1850-1-1 100 kg
OR Bufet 4-1203-1-1 100 kg
OR Bajany 4–3061–1–1 100 kg
OR Drahňovský Les 4–1121–1–1 200 kg
OR Oborín 4-1801-1-1 50 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 100 kg
Karas 2+
OR Bufet 4-1203-1-1 50 kg
OR Bitric 4-1202-1-1 50 kg
Jazero Ortov 4–0860–1–1 250 kg
OR Zugo 4–1850–1–1 100 kg
OR Mitro 4–1800–1-1 100 kg
OR Vysoká N/Uhom 4–3062–1–1 50 kg
OR Bajany 4–3061–1–1 50 kg
OR Oborín 4–1801–1–1 50 kg
OR Veľké Raškovce 4–1830–1–1 100 kg
OR Soták 4-1205-1-1 100 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

 

Niekoľko videí zo zarybnenia si pozrite tu. Kliknite sem


Leto 2016

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Jester malý
Latorica č.3. 4-1200-1-1 2800 ks

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

       

Jeseň 2016 - zväzové od Rady Žilina
13.10.2016

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Násada kapor K2 - 2400 kg Latorica č.3 4-1200-1-1 600 kg
Laborec č.1 4-1120-1-1 700 kg
Uh č.2 4-3060-1-1 600 kg
Or Lykotex 4-1122-1-1 100 kg
OR Papokmulató 4-1204-1-1 100 kg
Or Berkeš 4-1201-1-1 100 kg
OR Drah.Les 4-1121-1-1 200 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

 

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Šťuka Š1 - zväzové Latorica č.3. 4-1200-1-1 150 kg
Laborec č.1. 4–1120-1-1 150 kg
z fondu Rady Žilina kapor K2 – za odlov Teheľne 1000 kg Jazero Ortov 4–0860–1–1 500 kg
Zugo 4–1850–1–1 250 kg
Lykotex 4–1122–1–1 250 kg

Niekoľko obrázkov zo zarybnenia


Jeseň 2016 - Zubáč dňa 27.10.2016

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
zubáč Zu1
10 000 ks
Latorica č.3 4 - 1200 -1 -1 3300 ks
Laborec č.1 4 - 1120 - 1 - 1 3300 ks
Uh č.1 4 - 3050 -1 - 1 3400 ks
Uh č.2 4 - 3060 -1 - 1

 

Jeseň 2016 - 14.10.2016

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Naša násada - Kapor K3 - 5750 kg Jazero Ortov 4-0860-1-1 2200 kg
OR V.Raškovce 4–1830–1–1 1200 kg
OR Bufet 4-1203-1-1 400 kg
OR Zugo 4–1850–1–1 400 kg
OR Soták 4-1205-1-1 300 kg
OR Mitro 4–1800–1-1 350 kg
OR Oborín 4–1801–1–1 200 kg
OR Vysoká nad Uhom 4–3062–1–1 400 kg
OR Bajany 4–3061–1–1 300 kgJeseň 2016 - Amúr, Karas, Pleskáč vysoký
dňa 31.10.2016

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Amur A2-3
500 kg
Karacsonyka 4 - 1200 -1 -1 150 kg
Bitric 4-1202-1-1 200 kg
Oborín 4–1801–1–1 150 kg
Karas Ka2
1000 kg
Zugo 4 – 1850 – 1 – 1 250 kg
Lykotex 4 - 1122 - 1 - 1 250 kg
V. Raškovce 4 – 1830 – 1 – 1 300 kg
Bufet 4 – 1203 – 1 – 1 200 kg
Pleskáč vysoký
Pl2 400 kg
Uh č.2 4 - 3060 -1 - 1 350 kg
V. Raškovce 4 – 1830 – 1 – 1 50 kg