ZARYBNENIE REVÍROV - 2018

2019 2018      
2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008
         

 


Jar 2018 - 25. 03.

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Zubáč Zu2
105 kg
OR Vysoká N/Uhom 4-3062-1-1 15 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 20 kg
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 15 kg
Ortov 4-0860-1-1 50 kg

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Pleskáč PL2
400 kg
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 50 kg
Uhč. 2 4-3060-1-1 350 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia


Jar 2018 - 12. 04.

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Amur
500 kg
Oborín 4–1801–1–1 80 kg
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 80 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 150 kg
Bajany 4-3061-1-1 40 kg
OR Vysoká N/Uhom 4-3062-1-1 60 kg
Zugo 4-0860-1-1 90 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

   

Jar 2018 - 23. 04.

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor
4950 kg
OR Oborín 4-1801-1-1 250 kg
OR Veľké Raškovce  4-1830-1-1 500 kg
OR Drahňovský les 4-1121-1-1 180 kg
OR Libuša 4-1790-1-1 100 kg
OR Lykotex 4-1122-1-1 190 kg
OR Soták 4-1205-1-1 300 kg
Jazero Ortov 4-0860-1-1 1100 kg
OR Zugó 4-1850-1-1 300 kg
OR Bajany 4-3061-1-1 270 kg
OR Vysoká N/Uhom 4-3062-1-1 400 kg
OR Papokmulató 4-1204-1-1 170 kg
OR Bufet 4-1203-1-1 290 kg
OR Berkeš 4-1201-1-1 150 kg
OR Bitric 4-1202-1-1 200 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 550 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia