ZARYBNENIE REVÍROV - 2013

2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008
         

Jar 2013

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Amur MJ Tehelňa 4-1460-1-1 700 kg
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 150 kg
Karas MJ Tehleňa 4-1460-1-1 200 kg
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 300 kg
Jazero Ortov 4-0860-1-1 350 kg
Kapor K-3 OR Vysoká N/Uhom 4-3062-1-1 150 kg
OR Bajany 4-3061-1-1 150 kg
OR Zugó 4-1850-1-1 150 kg
Jazero Ortov 4-0860-1-1 450 kg
MJ Tehelňa 4-1460-1-1 300 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 250 kg
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 550 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

     
   
       
       
       
   


Leto 2013

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Zubáč
ZU 1 (8 - 12 cm)
5000 ks
Laborec č. 1
4-1120-1-1 1250 ks
Latorica č. 3
4-1200-1-1 1250 ks
Uh č. 1
4-3050-1-1 1250 ks
Uh č. 2
4-3060-1-1 1250 ks
OR Drahňovský les
4-1122-1-1 100 ks


Jeseň 2013

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K-3
Spolu: 2740 ks
6250 kg
OR V. Raškovce 4-1830-1-1 1200 kg, 640 ks
Jazero Ortov 4-0860-1-1 1800 kg, 720 ks
MJ Tehelňa 4-1460-1-1 650 kg, 280 ks
OR Libuša 4-1790-1-1 600 kg, 260 ks
OR Vysoká n/U 4-3062-1-1 600 kg, 260 ks
OR Bajany 4-3061-1-1 600 kg, 260 ks
OR Soták 4-1205-1-1 400 kg, 160 ks
OR Bufet 4-1203-1-1 400 kg, 160 ks
Amúr OR Soták 4-1205-1-1 200 kg
OR Libuša 4-1790-1-1 633 kg
OR Bytric 4-1202-1-1 500 kg
Karas
Spolu 1230 kg
Jazero Ortov 4-0860-1-1 350 kg
MJ Tehelňa 4-1460-1-1 200 kg
OR Libuša 4-1790-1-1 200 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 100 kg
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 130 kg
OR Zugó 4-1850-1-1 100 kg
OR Bufet 4-1203-1-1 70 kg
Odpad. kanál EVO 4-1550-1-1 100 kg

Zarybnenie na zväzových vodách

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K2
Spolu 2500 kg

Laborec č.1,

4-1120-1-1 400 kg
Latorica č.3, 4-1200-1-1 500 kg
Uh č.1, 4-3050-1-1 300 kg
Uh č.2, 4-3060-1-1 250 kg
OR Berkeš 4-1201-1-1 100 kg
OR Bitric - 4-1202-1-1 200 kg
OR Drahňovský les 4-1121-1-1 100 kg
OR Lykotex 4-1122-1-1 100 kg
OR Papokmulató 4-1204-1-1 100 kg
OR Soták 4-1205-1-1 100 kg
OR Bajany 4-3061-1-1 100 kg
OR Vysoká n/Uhom 4-3062-1-1 150 kg
Šťuka 1
Spolu 200 kg
Latorica č.3, 4-1200-1-1 50 kg
OR Berkeš 4-1201-1-1 25 kg
OR Bitric 4-1202-1-1 50 kg
OR Drahňovský les 4-1121-1-1 50 kg
OR Papokmulató 4-1204-1-1 25 kg

Použité skratky: OR - odstavné rameno, MJ - materialová jama

Pozrite si obrázky zo zarybnenia