ZARYBNENIE REVÍROV - 2014

2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008
         

Jar 2014

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K-3
2. apríla
Ortov - od Kapušian 4-0860-1-1 450 kg
od Veškoviec 450 kg
OR Vysoká N/Uhom 4-3062-1-1 300 kg
OR Libuša 4-1790-1-1 200 kg
MJ Tehelňa 4-1460-1-1 300 kg
OR Zugó 4-1850-1-1 400 kg
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 500 kg
OR Bufet 4-1203-1-1 200 kg
OR Soták 4-1205-1-1 250 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 450 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

Bufet
Libuša
     
Mitro
       
Ortov
   
Veľké Raškovce
       
Odvoz na Soták
   
Tehelňa
Vysoká nad Uhom
       
Zugó
     

Jar 2014 - K2

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K-2
14. apríla
Jazero Ortov Veškovce 4-0860-1-1 450 kg
OR Bajany 4-3061-1-1 200 kg
OR Bitric 4-1202-1-1 300 kg
OR Bufet 4-1203-1-1 150 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 250 kg
OR Zugó 4-1850-1-1 150 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

Ortov
Bajany
Bitric
Bufet
Mitro
Zugó


Leto 2014

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Zubáč Zui,
6-7 cm, 6000 ks.
Laborec č. 1 4-1120-1-1 1500 ks
Latorica č.3 4-1200-1-1 1500 ks
OR Drahňovský les 4.1121-1-1 500 ks
UH č.1 4-3050-1-1 1000 ks
UH č.2 4-3060-1-1 1000 ks
OR Vysoká nad Uhom 4-3062-1-1 500 ks

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

 

Jeseň 2014

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K3 Jazero Ortov od V. Kapušian 4-0860-1-1 1200 kg
od Veškoviec 1000 kg
OR Zugó 4-1850-1-1 300 kg
OR Vysoká nad Uhom 4-3062-1-1 300 kg
OR V. Raškovce 4-1830-1-1 1200 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 400 kg
OR Drahňovský les 4-1121-1-1 300 kg
OR Bufet 4-1203-1-1 300 kg
OR Soták 4-1205-1-1 275 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

Nakladanie Hrhov
       
Bufet
 
Drahňovksý les
       
Mitro
     
Ortov
     
Veľké Raškovce
 
Soták
Vysoká nad Uhom
       
Zugó

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Karas 1000 kg Latorica č. 3 4-1200-1-1 500 kg
OR Berkeš 4-1201-1-1 50 kg
OR Bufet 4-1203-1-1 50 kg
OR Soták 4-1205-1-1 50 kg
Laborec č. 1 4-1120-1-1 350 kg
Amur 700 kg OR Bufet 4-1203-1-1 150 kg
OR Bitric 4-1202-1-1 150 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 150 kg
OR Drahňovský les 4-1121-1-1 100 kg
Latorica č. 3 (karacsonyka) 4-1200-1-1 150 kg

Zarybnenie na zväzových vodách

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Šťuka 300 kg OR Papokmulató 4-1203-1-1 50 kg
OR Drahňovský les 4-1121-1-1 50 kg
Latorica č. 3 4-1200-1-1 100 kg
Laborec č. 1 4-1120-1-1 100 kg
Kapor 2500 kg Latorica č. 3 4-1200-1-1 700 kg
Uh č. 1 4-3050-1-1 450 kg
Uh č. 2 4-3060-1-1 550 kg
Laborec č. 1 4-1120-1-1 700 kg
OR Lykotex 4-1122-1-1 100 kg