ZARYBNENIE REVÍROV - 2017

2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008
         

 


Jar 2017 - 28. 03.

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K-3
Ortov - od Kapušian 4-0860-1-1 800 kg
od Veškoviec 2000 kg
OR Vysoká N/Uhom 4-3062-1-1 700 kg
OR Bajany 4-3061-1-1 250 kg
OR Zugó 4-1850-1-1 500 kg
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 700 kg
OR Oborín 4-1801-1-1 150 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 650 kg
OR Soták 4–1205–1-1 250 kg

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Amúr
OR Oborín 4-1801-1-1 100 kg
OR Soták 4–1205–1-1 85 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 100 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

     


Pozrite si videá zo zarybnenia


Jar 2017 - 28. 04.

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K-3
Ortov 4-0860-1-1 1400 kg
OR Bufet 4-1203-1-1 400 kg
OR Oborín 4-1801-1-1 100 kg
Lykotex 4-1122-1-1 100 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 250 kg

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K-2
OR Bufet 4-1203-1-1 50 kg
OR Oborín 4-1801-1-1 50 kg
Lykotex 4-1122-1-1 100 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 50 kg

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Karas
OR Bufet 4-1203-1-1 50 kg
OR Oborín 4-1801-1-1 100 kg
Lykotex 4-1122-1-1 100 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 50 kg

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Šťuka Š1
Ortov 4-0860-1-1 100 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 25 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

   


Leto 2017 - 28. 06.


Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Jeseter malý
(10 – 15 cm)
Latorica č. 3 4 – 1200 – 1 – 1 2000 ks

Pozrite si obrázky zo zarybneniaLeto 2017 - 18. 08.


Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Zubáč
( 8- 10 cm) 11000 ks
Jazero Ortov 4 – 0860 – 1 – 1 5000 ks
OR Bufet 4-1203-1-1 1500 KS
OR Vysoká Nad Uhom 4-3062-1-1 1500 KS
OR Bajany 4-3061-1-1 1500 KS
OR Veľké Raškovce  4-1830-1-1 1500 KS

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

     


Pozrite si videá zo zarybnenia


Jeseň 2017 - 19. 09.


Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K3 Jazero Ortov 4 – 0860 – 1 – 1 2100 kg
OR Oborín 4-1801-1-1 150 KG
OR Bufet 4-1203-1-1 350 KG
OR Vysoká Nad Uhom 4-3062-1-1 400 KG
OR Bajany 4-3061-1-1 400 KG
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 1000 KG
OR Mitro 4-1800-1-1 300 KG
Soták 4–1205–1-1 300 KG

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

       

Pozrite si videá zo zarybnenia

Jeseň 2017 - 14. 10.


Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K2
za úhyn a na zväzové revíry z Rady Žilina
Jazero Ortov 4–0860–1–1 1380 kg
OR Vysoká Nad Uhom 4-3062-1-1 400 KG
OR Zugo 4-1850-1-1 380 KG
OR Mitro 4-1800-1-1 380 KG

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K2
Zarybnenie do zväzových revírov
Latorica č.3 4-1200-1-1 600 kg
Laborec č.1 4-1120-1-1 700 kg
Uh č.2 4-3060-1-1 600 kg
Or Lykotex 4-1122-1-1 150 kg
OR Papokmulató 4-1204-1-1 100 kg
Or Berkeš 4-1201-1-1 100 kg
OR Drah.Les 4-1121-1-1 150 kg
Odpadový kanál EVO 4-1550-1-1 100 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

   

Pozrite si videá zo zarybnenia


Jeseň 2017 - 11. 10.


Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Amúr 2, 3 OR Bufet 4-1203-1-1 150 KG
OR Zugo 4-1850-1-1 200 KG
OR Vysoká Nad Uhom 4-3062-1-1 200 KG
OR Bajany 4-3061-1-1 150 KG
OR Soták 4-1205-1-1 150 KG
OR Mitro 4-1800-1-1 150 KG

Pozrite si obrázky zo zarybneniaJeseň 2017 - 26. 10.


Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Amúr OR Bitric 4-1202-1-1 200 KG
OR Karácsonyka 150 KG
OR Lykotex 4-1122-1-1 150 KG

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

       

Pozrite si videá zo zarybnenia


Jeseň 2017 - 31. 10.


Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Zubáč Zui Latorica č.3 4-1200-1-1 5500 KS
Laborec č.1 4-1120-1-1 5500 KS


Jeseň 2017 - 07. 11.

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
ŠŤUKA Š1 Zväzové Latorica č.3 4-1200-1-1 150 KG
Laborec č.1 4-1120-1-1 150 KG

Jeseň 2017 - 13. 11.

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Karas 2,3 OR Mitro 4-1800-1-1 300 KG
OR Oborín 4-1801-1-1 150 KG
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 300 KG
OR Zugo 4-1850-1-1 300 KG
OR Lykotex 4-1122-1-1 150 KG