ZARYBNENIE REVÍROV - 2015

2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008
         

Jar 2015

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K-3
Ortov - od Kapušian 4-0860-1-1 1000 kg
od Veškoviec 1000 kg
OR Vysoká N/Uhom 4-3062-1-1 200 kg
OR Bajany 4-3061-1-1 250 kg
OR Drahňovský Les 4-1121-1-1 100 kg
OR Zugó 4-1850-1-1 200 kg
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 1000 kg
OR Oborín 4-1801-1-1 200 kg
OR Bufet 4-1203-1-1 250 kg
OR Soták 4-1205-1-1 200 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 400 kg
Kapor K-2
Jazero Ortov 4-0860-1-1 300 kg
OR Vysoká N/Uhom 4-3062-1-1 100 kg
OR Bitric 4-1202-1-1 100 kg
OR Lykotex 4-1122-1-1 100 kg
OR Zugó 4-1850-1-1 100 kg
OR Papokmulató 4-1204-1-1 100 kg
OR Oborín 4-1801-1-1 100 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 100 kg
Amur 2, 3
OR Bufet 4-1203-1-1 150 kg
OR Bitric 4-1202-1-1 150 kg
OR Lykotex 4-1122-1-1 150 kg
OR Soták 4-1205-1-1 150 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

       


Leto 2015

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Zväzové
Zubáč Zui 6-7 cm
Uh č. 1. 4-3050-1-1 2000 ks
Uh č. 2. 4-3060-1-1 2500 ks
Laborec 4-1120-1-1 2500 ks
Latorica 4-1200-1-1 2500 ks
OR Drahňovský les 4-1121-1-1 500 ks
OR Lykotex 4-1122-1-1 500 ks
Za naše
Zubáč Zui 6-7 cm
Jzero ortov (Veškovce) 4-0860-1-1 1500 ks
Jazero ortov (Kapušany) 4-0860-1-1 1500 ks
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 1000 ks

Pozrite si obrázky zo zarybnenia


Jeseň 2015 - I.

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K3 Jazero Ortov od Veškoviec 4-0860-1-1 500 kg
Od Kapušian 4-0860-1-1 350 kg
Stredná časť 4-0860-1-1 150 kg
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 500 kg
OR Zugó 4-1850-1-1 150 kg
OR Bufet 4-1203-1-1 150 kg
OR Mitro 4-1800-1-1 150 kg
OR Soták 4-1205-1-1 150 kg
OR Vysoká nad Uhom 4-3062-1-1 200 kg

Pozrite si obrázky zo zarybnenia

     

Niekoľko videí zo zarybnenia si pozrite tu. Kliknite sem


Jeseň 2015 - II. zväzové revíry, 30.10.2015

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Kapor K2 Laborec č.1 4-1120-1-1 700 kg
Latorica č.3 4-1200-1-1 600 kg
Odpadový kanál EVO Vojany 4-1550-1-1 100 kg
Uh č.1 4-3050-1-1 500 kg
Uh č.2 4-3060-1-1 500 kg
OR Berkeš 4-1201-1-1 100 kg
OR Drahňovský Les 4-1121-1-1 200 kg
OR Lykotex 4-1122-1-1 100 kg
OR Papokmulató 4-1204-1-1 100 kg
Šťuka Laborec č.1 4-1120-1-1 50 kg
Latorica č.3 4-1200-1-1 50 kg
OR Drahňovský Les 4-1121-1-1 50 kg
OR Papokmulató 4-1204-1-1 50 kg

Jeseň 2015 - II. naše revíry, 30.10.2015

Druh ryby Vodné plochy Č. revíru Množstvo
Šťuka Jazero Ortov 4-0860-1-1 150 kg
OR Veľké Raškovce 4-1830-1-1 50 kg

Niekoľko snímkov zo zarybnenia